De plaats van deelsystemen in de publieke ruimte

Deelsystemen zouden wel eens de gamechanger kunnen zijn om onze hedendaagse mobiliteitsvraagstukken op te lossen. Zo zorgen deelauto’s voor een efficiënter gebruik van de ruimte en het wagenpark, en bieden deelfietsen, deelsteps of deelscooters een valabel alternatief voor korte afstanden of voor de zogenaamde last mile. Met name in de steden zie je tal van deelsystemen in de publieke ruimte opduiken. Zowel aanbod als vraag zijn aan een snelle opmars bezig. Helaas heeft de implementatie van deze deelsystemen ook een negatieve kant. Omdat vele deelsystemen geen plaats toegewezen krijgen, worden zij vaak ad hoc achtergelaten in de publieke ruimte. Dit zorgt voor een grote overlast en kwaliteitsvermindering van de dienstverlening. Tijd dus om een adequaat regelgevend kader uit te werken.

Tim Asperges, werkzaam als mobiliteitsexpert bij de Stad Leuven, is deskundige ter zake en licht toe hoe dit probleem aangepakt kan worden.