Voetgangersbeleidsplan Utrecht

De voetganger op de gemeentelijke agenda

Utrecht is de eerste stad van Nederland met een actieplan voetganger. We vinden lopen allemaal zo normaal dat we er eerst niet eens over praatten, terwijl iedereen voetganger is. Als recreant, als je gaat winkelen of aan het begin of eind van je reis. Bovendien is lopen erg gezond, is het een ruimte-efficiënte vervoerswijze en draagt het bij aan de vitaliteit van het stadshart. De doelen van het actieplan voetganger waren het verbeteren van het voetgangersklimaat en een verkeersveilige stad voor de voetganger. In deze sessie nemen we je mee in de route die wij hebben genomen richting het Utrechtse actieplan voetganger. We lichten toe welke stappen er zijn genomen om te zorgen dat de voetganger meer verankerd is in het Utrechtse beleid en gaan daarna graag uitgebreid met jullie in gesprek over succesvolle strategieën bij herinrichtingen.

Christien Rodenburg is senior beleidsadviseur mobiliteit bij de Gemeente Utrecht. Ze werkt sinds 2013 aan programma fiets. Samen met collega’s heeft ze via dit programma stallingen en doorfietsroutes gerealiseerd en de rol van de fietser bij herinrichtingen versterkt. Bij deze herinrichtingen wordt ook de rol van de voetganger steeds belangrijker. De aanpak voor voetganger laat veel parallellen zien met de uitvoering van fietsmaatregelen, waardoor vanaf 2018 de uitvoering van voetganger en fietsmaatregelen in één programma wordt georganiseerd. Christien vindt voetganger een belangrijk thema omdat in de steeds drukker wordende steden de voetganger hét antwoord is voor verdichting en de gezonde leefomgeving in steden.

Wietske Doornbos is sinds november 2018 junior beleidsadviseur mobiliteit bij de Gemeente Utrecht. Ze werkt hier aan de opgaven Fiets/Voetganger, Smart Mobility en autodelen. Hiervoor studeerde ze Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning aan de Wageningen Universiteit en Sociale Geografie aan de Universiteit Utrecht. De laatstgenoemde opleiding rondde ze af met een stage en scriptie over autodelen in de Gemeente Utrecht. Tijdens haar opleiding werkte ze aan verschillende projecten rond het thema gezonde leefomgeving en leerde hier wat er van belang is om een omgeving voetgangersvriendelijk te maken.

Sessie om 13u30, thema Mobiliteit