Nijmegen, European Green Capital 2018

Tijdens het Congres Publieke Ruimte komt Ton Verhoeven, sr. adviseur water en groen van de Gemeente Nijmegen, vertellen over de aanpak waarmee zijn stad werd uitgeroepen tot European Green Capital. De Europese Groene Hoofdstad  is een initiatief van de Europese Unie. Nijmegen is de eerste Nederlandse stad die deze titel krijgt. De Gemeente Nijmegen vult het programma voor 2018 in, samen met heel veel partijen uit de stad. Een van de belangrijkste doelstellingen in Nijmegens European Green Capital campagne is de betrokkenheid van burgers en ondernemingen om van Nijmegen een gezonde en welvarende stad te maken. De stad ambieert om tegen 2045 energieneutraal te zijn en tegen 2050 klimaatbestendig. Om deze doelstellingen te bereiken wordt beroep gedaan op lokale stakeholders waaronder burgers, ondernemingen en kennisinstellingen. Lees meer.